UJI
  • UJI
  • Estudis
  • Màster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar (Pla de 2014)

Intervenció i Mediació Familiar

09/06/2021 | InfoCampus

Aquest estudi de postgrau està centrat en l’adquisició de coneixements, destreses i actituds que, mitjançant la utilització d’estratègies preventives i d’intervenció-mediació familiar basades en la investigació científica, promoguen els processos de desenvolupament de les persones al llarg de la vida en contextos familiars diversos, convencionals o no convencionals, en situacions de transició, estrès, vulnerabilitat, maltractament i/o risc. El professorat i estudiantat d’aquest màster procedeix de diferents àmbits curriculars i s’orienta a camps molt diversos, ja que el treball amb la família és necessàriament interdisciplinari. Aquest màster ha sigut seleccionat en el rànquing d’El Mundo en diferents edicions, com un dels cinc millors màsters d’Espanya en la categoria de salut. [Llegir més]

Modalitat: presencial. 

Membre de la Conferència Universitària Internacional per a l'Estudi de la Mediació i el Conflicte (CUEMYC)

Logotip Conferència Universitària per a l'Estudi de la Mediació i el Conflicte.

Participa en The European Family Support Network (EurofamNet)
Eurofam

 

Màster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar (Pla de 2014)
Informació proporcionada per: InfoCampus