UJI

Intervenció i Mediació Familiar

23/11/2020 | InfoCampus

El Màster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar està centrat en l’adquisició de coneixements, destreses i actituds que, mitjançant la utilització d’estratègies preventives i d’intervenció-mediació familiar basades en la recerca científica, promoguen els processos de desenvolupament de les persones al llarg de la vida en contextos familiars diversos, convencionals o no convencionals, en situacions de transició, estrès, vulnerabilitat, maltractament i/o risc.

Modalitat: presencial. 

Membre de la Conferència Universitària Internacional per a l'Estudi de la Mediació i el Conflicte.

Logotip Conferència Universitària per a l'Estudi de la Mediació i el Conflicte.

 

Màster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar (Pla de 2014)
Informació proporcionada per: InfoCampus