UJI

Departaments implicats

 

L'equip docent es caracteritza per la seva àmplia experiència acadèmica i investigadora.

1. Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED)

 • Departament d'Economia de l'Empresa i Comptabilitat
 • Departament d'Economia Aplicada i Història Econòmica
 • Departament de Dret Internacional Públic
 • Departament de Tendències Socials (Sociologia III)
 • Departament d'Economia
 • Departament d'Organització d'Empreses


2. Universitat Jaume I de Castelló (UJI)

 • Departament de Ciències de la Comunicació
 • Departament de Finances i Comptabilitat
 • Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting
 • Departament d'Economia
 • Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics
 • Departament de Química Orgànica i Inorgànica
 • Departament de Dret Públic


3. Universitat de Saragossa

 • Departament de Comptabilitat i Finances


4. Universitat de Burgos

 • Departament d'Economia i Administració d'empreses


5. Universitat Pontifícia de Comillas

 • Departament de Comercialització i Investigació de Mercats
Informació proporcionada per: InfoCampus