UJI

Objectius

L'empresa actual ha d'actuar sota un paradigma diferent a com l'ha fet fins ara, ja que la recerca de benefici per damunt de qualsevol consideració ètica ja no és acceptable ni sostenible. Les empreses -tant les multinacionals, com les Pimes-, han d'integrar en el seu model de negoci els aspectes econòmics, la responsabilitat social i mediambiental, tenint en compte les necessitats i les expectatives de tots els seus grups d'interès. Al mateix temps, la sostenibilitat i la responsabilitat social corporativa han deixat de ser una qüestió que concerneix tan sols a les empreses, sinó que requereix la implicació proactiva i el respatler de les administracions públiques, la societat civil i el món acadèmic.

L'objectiu formatiu del programa és el de desenvolupar l'aprenentatge en aquest ampli camp, integrant els coneixements necessaris per a la formació de professionals que siguen capaces d'incorporar en la gestió empresarial aquelles polítiques i pràctiques que permeten implementar el desenvolupament sostenible i la responsabilitat social com una estratègia a llarg termini en les empreses, així com en altres organitzacions públiques o privades. A més, la RSC i la Sostenibilitat encara són un camp poc explorat, amb enormes possibilitats d'innovació i desenvolupament, i per açò requereix disposar de capital humà qualificat per a dur a terme projectes d'investigació en la matèria, dissenyar i implementar eines i processos dinàmics i innovadors, que integren l'econòmic amb l'ètic i el sostenible.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus