UJI

Mobilitat i programes d'intercanvi

 

El Màster en Sostenibilitat i RSC es va a impartir virtualment el que implica la mobilitat total de l'estudiantat, ja que podran cursar aquest màster persones de diferents àmbits geogràfics (residents en qualsevol punt d'Espanya o fora de les seues fronteres), permetent-los compaginar aquests estudis amb altres ocupacions professionals i personals. D'altra banda, dins del Màster es preveu que el nivell d'aprenentatge de l'alumnat siga avaluat a través d'exàmens
presencials en dues convocatòries diferents en els mesos de juny i setembre de cada curs acadèmic. Amb la finalitat de facilitar encara més la mobilitat de l'estudiantat, la UNED, a l'hora que aquests s'examinen, posarà a la seua disposició la xarxa de Centres Associats que té habilitats en diferents ciutats d'Espanya perquè, d'aquesta manera, l'estudiantat puga triar presentar-se en el lloc d'examen que millor s'adapte a les seues circumstàncies.

Informació proporcionada per: InfoCampus