panoramica UJI
Pla d'estudis

PRIMER SEMESTRE

 •     Fonaments i dimensions organitzatives de la gestió de la qualitat - Obligatòria - 3 ECTS
 •     Sistemes de gestió de la qualitat - Obligatòria - 5 ECTS
 •     Control estadístic de qualitat - Obligatòria - 4 ECTS
 •     Dimensió econòmica de la qualitat - Obligatòria - 2 ECTS
 •     Metodologies de millora contínua - Obligatòria - 4 ECTS
 •     5 Esses - Obligatòria - 1 ECTS
 •     Orientació i satisfacció del client - Obligatòria - 2 ECTS
 •     Auditories de qualitat - Obligatòria - 3 ECTS
 •     Models d’excel·lència i autoavaluació - Obligatòria - 6 ECTS

SEGON SEMESTRE

 •     Sistemes integrats de qualitat i medi ambient - Obligatòria - 4 ECTS
 •     Gestió de la qualitat, gestió del coneixement i innovació - Obligatòria - 3 ECTS
 •     6 sigma - Obligatòria - 1 ECTS

Especialitat en gestió de la qualitat en la producció

 •     Disseny d’experiments i mètodes Taguchi - Optativa - 4 ECTS
 •     Metodologies per a la qualitat de la producció - Optativa - 2 ECTS
 •     Seminaris sobre qualitat en producció - Optativa - 1 ECTS

Especialitat en gestió de la qualitat en els serveis

 •     Dimensió humana i organitzativa de la qualitat - Optativa - 3 ECTS
 •     Metodologies per a la qualitat en els serveis - Optativa - 3 ECTS
 •     Seminaris sobre qualitat en els serveis - Optativa - 1 ECTS

Pràctiques en empresa - 9 ECTS
Treball Final de màster - 6 ECTS

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16