Coordinació docent

Última modificació: 14/06/2016 | Font: USE

Comissió de Coordinació Acadèmica (CCA): és la responsable del correcte funcionament del màster i hi ha d’estar integrats representants de totes les universitats que aporten professionals docents al màster.

Coordinador o coordinadora de matèries obligatòries: s’ha de nomenar una persona  responsable de la coordinació i seguiment de les activitats realitzades dins d’aquest àmbit.

Coordinador o coordinadora de matèries d’especialitat: s’ha de nomenar una persona responsable de la coordinació i seguiment de les activitats realitzades dins d’aquest àmbit.

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16