Presentació

El Màster Universitari en Gestió de la Qualitat té l’objectiu de formar professionals i tècnics en gestió de la qualitat. Entre els coneixements que aporten aquests estudis podem destacar: implantació de sistemes de gestió de la qualitat, ús de models de referència per a aquesta implantació, aplicació del control estadístic de processos, identificació i traducció de les necessitats del client en característiques de disseny, o la integració del sistema de qualitat amb altres sistemes de gestió empresarial (mediambiental i de gestió del coneixement).

Interès acadèmic, científic o professional: des de la perspectiva del seu impacte social i econòmic, l'aplicació creixent de la gestió de la qualitat per part de les organitzacions de països desenvolupats i amb economies emergents s'ha convertit en un dels motors de la seva competitivitat. A més, a Europa s'ha estès no només en les empreses privades sinó també, en els últims anys, en sectors poc proclius tradicionalment a introduir innovacions en la gestió, com són els serveis de salut, universitats i centres educatius, així com l'administració pública.

Aquesta ampliació en l'àmbit d'aplicació de la gestió de la qualitat ens dóna una primera idea de la potència i utilitat d'aquesta forma de gestió i, com a conseqüència, de l'existència d'oportunitats professionals en aquest camp, la qual cosa està en íntima relació amb l'existència de demanda per al postgrau que aquí presentem.

La difusió de l'aplicació de la gestió de la qualitat s'ha facilitat i estimulat enormement per l'aplicació de l'estàndard de referència conegut com a Norma ISO 9001. Aquest model, orientat a facilitar la implantació d'un sistema de gestió que facilite la millora contínua i la satisfacció del client, s'està convertint en un requisit imprescindible perquè les organitzacions puguen participar als mercats desenvolupats tant a nivell nacional com a internacional, sobretot quan es tracta de subministrar béns i serveis a altres organitzacions. D'altra banda, a Europa destaca també la labor de difusió de la gestió de la qualitat realitzada per la European Foundation for Quality Management que, a partir del Model EFQM d'Excel·lència, ha aconseguit que es conegua i aplique àmpliament el seu enfocament avançat de gestió de qualitat total. Aquest enfocament incorpora una perspectiva estratègica que subratlla la importància de la satisfacció del client, el lideratge, els recursos humans, i la millora dels processos i el disseny de productes. Els avantatges que es deriven de la seva aplicació són millores en l'atenció al client, major capacitat directiva, més compromís de directius i empleats, i major consideració de la importància de l'aprenentatge, indispensable per a la millora contínua.

Colaboradores M.U. en Gestión de la Calidad

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16