Metodologia docent i sistema d'avaluació

Classes presencials impartides per professorat de reconegut prestigi i per experts professionals en cada matèria amb una forta èmfasi en els aspectes pràctics. Hi haurà una avaluació amb proves específiques orals i/o escrites per a cada mòdul en funció dels seus continguts, i un període de pràctiques en empresa del que cada estudiant haurà de realitzar una memòria personal final. A més, s'haurà de realitzar una tesi màster.

 

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16