UJI

Coordinació del màster

Dra. Rosa María Rodríguez Artola, Dep. d´Administració d´Empreses i Márqueting. UJI

Dr.Juan Carlos Fandos Roig, Dep. d´Administració d´Empreses i Márqueting. UJI

Altres membres de la Comissió de titulació:

Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García, Luis Callarisa Fiol, Miguel Ángel López Navarro

INFORMACIÓ ACADÈMICA:

Rosa María Rodríguez Artola
Telèfon: 964 387 120 | artola@uji.es

 

Informació proporcionada per: InfoCampus