UJI

Continuar la meua formació

Els estudiants que finalitzen amb èxit el Màster en Màrqueting e Investigació de Mercats tenen la possibilitat de continuar els seus estudis de doctorat.

Aquest Màster Universitari també ofereix la versió de doctorat. L´alumne que vulga optar pel Màster Investigador haurà de cursar un mòdul de 30 crèdits al costat dels 60 crèdits del Màster Acadèmic (en total 90 crèdits)

Màrqueting Científic. 15 crèdits

  • Història i Teoria del Màrqueting (2 crèdits)
  • Línies d´Investigació (10 crèdits): Comportament del Consumidor; Estratègia i Gestió de la Distribució Comercial; Producte, Marca i Preu; Publicitat; Noves Tecnologies Aplicades a la Direcció de Vendes; Màrqueting no empresarial i d´oci
  • Anàlisi de dades avançades (3 crèdits)

Treball de recerca 15 crèdits

  • Metodologia d´investigació científica investigadora (3 crèdits)
  • Treball de recerca (12 crèdits)
Informació proporcionada per: InfoCampus