UJI

Presentació

El Màster Universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats té com a objectiu general aconseguir que els estudiants aprenguen a desenvolupar les seues funcions en empreses específiques de màrqueting —instituts d’investigació de mercats, agències de publicitat, agències de mitjans i consultores— o d’estadística, i també en els departaments de màrqueting de qualsevol empresa pública o privada.

Els entorns que envolten les organitzacions són globals des de tots els punts de vista, i a més, podem qualificar-los també com dinàmics, turbulents i competitius. Al mateix temps, els públics objectius han esdevingut grups més informats i qualificats i per tant, més exigents en les seues demandes. Aquestes noves perspectives obliguen les organitzacions a haver d’actuar de manera diferent i a prioritzar el coneixement profund d’aquests públics i les seues exigències per a poder oferir-los una atenció completa, personalitzada i diferenciada.

Informació proporcionada per: InfoCampus