UJI

Metodologia docent i sistema d'avaluació

  • Classes presencials (primer semestre): de dilluns a dijous.
  • Horari de les classes presencials: de 15,00 a 20,00 h.
  • Classes presencials (segon semestre): de dilluns a dijous.
  • Horari de les classes presencials: de 15,00 a 20,00 h.
  • Sessions a càrrec de professionals (seminaris i tallers).
  • Desenvolupament de les classes presencials a través de casos pràctics.
  • Assistència a conferències i jornades.
  • Visites a empreses, fires i altres esdeveniments.
Informació proporcionada per: InfoCampus