Metodologia docent i sistema d'avaluació

  • Classes presencials (primer semestre): de dilluns a dijous.
  • Horari de les classes presencials: de 15,00 a 20,00 h.
  • Classes presencials (segon semestre): de dilluns a dijous.
  • Horari de les classes presencials: de 15,00 a 20,00 h.
  • Sessions a càrrec de professionals (seminaris i tallers).
  • Desenvolupament de les classes presencials a través de casos pràctics.
  • Assistència a conferències i jornades.
  • Visites a empreses, fires i altres esdeveniments.

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16