Pla d'estudis

25/11/2016 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El màster en sistema de justícia penal s´estructura en tres mòduls: un mòdul obligatori (38 crèdits), un mòdul optatiu (12 crèdits) i el mòdul relatiu al treball de final de màster (treball de recerca, 10 crèdits).

La durada prevista del màster és d´un curs acadèmic, de manera que en el primer semestre s´acometa la realització del mòdul obligatori (38 crèdits) i en el segon semestre es curse tant el mòdul optatiu (12 crèdits) com el mòdul relatiu al treball de final de màster, de manera que s´obtinguen els 12 crèdits corresponents a les assignatures optatives i els 10 corresponents al treball final de màster.

Quant al mòdul obligatori aquest persegueix aprofundir en la formació de partida dels diferents graus d´accés al màster en matèries fonamentals integrants del sistema de justícia penal.

Una vegada superat el mòdul obligatori, els estudiants poden cursar tant el mòdul optatiu com el mòdul relatiu a la realització d´un treball de final de màster, en el segon semestre del curs acadèmic.

Respecte al mòdul optatiu aquest persegueix facilitar als estudiants eines per a l´estudi de sectors específics i transversals relatius a diferents disciplines de les integrants del mòdul bàsic que poden resultar d´interès per a complementar la seua formació.

1r Curs (60 crèdits) - Primer semestre - Mòdul Obligatori

  • 13300 – Dogmàtica penal i política criminal (7 ECTS)
  • 13301 – Delictes contra béns jurídics individuals i col·lectius (6 ECTS)
  • 13302 – Processos judicials penals (9 ECTS)
  • 13303 – Teories criminològiques (10 ECTS)
  • 13304 – Victimologia (6 ECTS)

1r Curs (60 crèdits) - Segon semestre - Mòdul Optatiu i Treball Final de Màster

  • 13305 – Nou dret penal de l´empresa (6 ECTS)
  • 13306 – La violència de gènere: tractament jurídic (6 ECTS)
  • 13307 – Sistema de sancions penals (6 ECTS)
  • 13308 – Nous reptes i tendències de la criminologia i la política criminal (6 ECTS)
  • 13309 – Treball de recerca (10 ECTS)

 

Informació proporcionada per: InfoCampus