UJI

Tipus d'ensenyament

Assignatures troncals (primer semestre): novembre 

Sessions de docència presencial: Dues setmanes al novembre 

Assignatures optatives (segon semestre): abril 

Sessions de docència presencial: del 2 setmanes a la fi de març o abril  (2 assignatures optatives tindran la seua docència presencial en l'UJI i dues assignatures optatives tindran la seua docència presencial en U. Lleida). Possibilitat de cursar en xarxa les assignatures optatives, previ compliment de certs requisits (distància amb Universitat en què s'imparteixen). 

Informació proporcionada per: InfoCampus