UJI

Presentació

El sistema de justícia penal constitueix el camp en el qual es ventila la resolució dels conflictes generats per la criminalitat, tant a nivell nacional com a internacional. Comprèn un conjunt d'institucions conduïdes per professionals formats en diferents disciplines científiques que no han trobat oferta formativa integral en el tradicional mapa de titulacions oficials.

El present màster encarna una aposta decidida per la formació integral de futurs professionals i investigadors en l'àmbit del sistema de justícia penal. Pretén la formació transdisciplinar en totes les disciplines integrants que integren les ciències penals. Es tracta de l'únic màster existent en l'àmbit geogràfic espanyol en què s'aborda l'anàlisi en profunditat tant de disciplines jurídiques quant aquelles de base més empírica relacionades amb el fenomen criminal. Justament el propi títol del màster, “sistema de justícia penal”, ha estat pres de referents internacionals consolidats –com els homòlegs estudis de postgrau de la Universitat de Massachussets o de la Universitat de Leicester- que el qualificatiu “criminal justice system” s'empra per referir l'abordatge interdisciplinari dels aspectes concernits per aquesta activitat.

Amb la finalitat d'aconseguir dita objectiva juristes i criminòlegs de quatre diferents universitats espanyoles, coordinats des de la Universitat de Lleida, han conjuminat esforços per possibilitar aquesta oferta docent. Així, al costat de la Universitat de Lleida, imparteixen aquest títol integrants de la Universitat Rovira i Virgili, Universitat Jaume I de Castelló i Universitat d'Alacant.

El màster en Sistema de Justícia Penal segueix una metodologia docent semipresencial. Cadascun dels dos semestres s'inicia amb un bloc de docència presencial, que té una durada de dues setmanes en el cas del mòdul troncal (primer semestre) i una durada de quatre jornades en el mòdul optatiu (segon semestre). A aquestes jornades segueix la realització d'activitats on line setmanals per a cadascun dels mòduls.

Aquest màster, en què participen professors especialment qualificats de diverses universitats afronta l'estudi multidisciplinari del sistema de Justícia Penal, permetent l'adquisició de coneixements científics en diversos camps relacionats amb la matèria (Dret penal i processal penal, criminologia, victimologia, etc.).

 

Informació proporcionada per: InfoCampus