12/05/2015 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
Atorgar formació especialitzada i integral als graduats i graduades en Dret, Criminologia, Psicologia, Sociologia, Ciències Polítiques i altres ciències socials relacionades amb la criminalitat en les diferents disciplines configuradores del sistema de justícia penal (dret penal substantiu, procés penal, criminologia i victimologia). Pretén abordar, de manera global, l´estudi en profunditat de totes aquelles matèries que incideixen en la configuració del sistema de justícia penal i expliquen el seu actual funcionament, efectuant un estudi transversal al parcialment iniciat amb alguns estudis de grau –bàsicament Dret i Criminologia– en l´abordatge d´aquestes matèries.

Ja que es tracta d´un màster acadèmic, però també d´un màster orientat a la investigació, al costat de l´aprofundiment en l´estudi de matèries com el dret penal substantiu, el procés penal, la criminologia –bàsicament teories de la criminalitat i la victimologia–, es pretén formar als estudiants també des del vessant de la metodologia de la investigació. Així, la finalitat és també dotar-los d´aquells coneixements i habilitats metodològics que més enllà de permetre´ls la realització d´un primer treball de recerca en el propi màster, els introduïsquen en el acometiment de la realització d´una tesi doctoral.

En definitiva, amb el present màster es pretén que el graduat conega en profunditat tant les disciplines que incideixen en el sistema de justícia penal, quant la metodologia d'investigació pròpia de cadascuna d'aquestes. Pretén ser un màster híbrid, jurídic –penal substantiu i processal penal- i criminològic en el qual s'aborde conjuntament l'estudi de disciplines integrants de l'arbre de les ciències penals que no s'analitzen en profunditat de manera conjunta ni en el grau de Dret, d'una part, ni en el grau de Criminologia, d'una altra. Amb açò, l'objectiu fonamental consisteix a complementar la formació de qualitat d'estudiants que provenen tant de graus bàsicament dissenyats des d'una perspectiva criminològica quant delineats atenent a un perfil preferentment jurídic, amb la finalitat fonamental de capacitar-los tant per a accedir al mercat de treball quant per a escometre una tasca investigadora de major importància en qualsevol de les disciplines que integren el màster.

Ja que es detecta en la configuració dels actuals plans d'estudis dels graus de Dret i Criminologia, bàsicament, un dèficit en l'estudi de disciplines més empíriques en els primers, i un dèficit en l'estudi de disciplines jurídic-penals en els segons, amb el disseny del present màster es pretén esmenar aquest dèficit i aprofundir en els coneixements tant jurídics quant criminològics facilitats als estudiants segons la seua procedència.

 

 

Informació proporcionada per: InfoCampus