UJI

Coordinació del treball final de màster

La coordinació de TFM correspon al següent personal docent:

  • Orientació d'agents d'igualtat: M.ª José Senent Vidal (senent@uji.es)
  • Orientació de prevenció de la violència de gènere: Jordi Ferrús Batiste (jferrus@umh.es)
  • Orientació investigadora feminista i de gènere: Anastasia Téllez Infantes (atellez@umh.es)
Informació proporcionada per: InfoCampus