Coordinació del treball final de màster

La coordinació de TFM correspon al següent personal docent:

  • Orientació d'agents d'igualtat: M.ª José Senent Vidal (senent@uji.es)
  • Orientació de prevenció de la violència de gènere: Jordi Ferrús Batiste (jferrus@umh.es)
  • Orientació investigadora feminista i de gènere: Anastasia Téllez Infantes (atellez@umh.es)

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16