Continuar la meua formació

11/05/2018 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

Encara que totes les orientacions del MU en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat permeten a l'estudiantat accedir al programa de doctorat interuniversitari «Doctorat en estudis interdisciplinaris de gènere», coordinat per la Universitat Autònoma de Madrid, amb la finalitat d'obtenir el títol de doctor o doctora per la Universitat Jaume I de Castell, es recomana optar per l'orientació investigadora posat que s'ajusta més al perfil. 

La informació per a preinscriu-se al període de recerca del programa de doctorat, centrat en el disseny, elaboració i defensa de la tesi doctoral, s'obté en aquest enllaç. La sol·licitud s'ha de presentada en el Registre de la Universitat i dirigida al departament o institut universitari a què pertany qui dirigeix la tesi doctoral de l'estudiant.

Trobareu informació general sobre el programa de doctorat “Estudis interdisciplinaris de gènere” en aquest enllaç. En particular, trobareu informació útil sobre els criteris d'accés, sol·licitud i documentació requerida, terme temporal de les sol·licituds, resolució, període de matriculació i doctorat a temps complet o parcial en aquest enllaç.

Si us sorgeix qualsevol dubte referent a açò, el Negociat de Màster i Doctorat del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de la Universitat Jaume I de Castelló us ajudarà.

Més informació: http://www.uji.es/estudis/oferta/base/doctorat/actual/genere/

Informació proporcionada per: InfoCampus