Presentació

24/02/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'aplicació de la Llei orgànica per a la Igualtat de Dones i Homes ha fet créixer un terreny professional en el qual les entitats públiques i privades requereixen comptar amb personal altament qualificat per a elaborar, executar, avaluar i comunicar accions d'igualtat.

Aquest Màster Universitari a distància ofereix un complet programa elaborat per equips docents i investigadors especialitzats procedents de la Universitat Jaume I, la Universitat Miguel Hernández d'Elx i de més d'una quinzena d'altres universitats i organitzacions. També compta amb el suport tècnic de la Fundació Isonomia.

Aquest màster ha sigut aprovat pel Consell d'Universitats com a títol oficial de postgrau, amb validesa en tot el territori espanyol. També compta amb l'informe favorable de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació.

El Màster Universitari ha merescut el 2013 i 2019 informe favorable de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva per a la seva reacreditació com a títol oficial.

 El Màster ofereix al seu estudiantado els següents resultats:

  • Comprendre la perspectiva de gènere i la seua aplicació com a metodologia per a l'anàlisi i transformació de la realitat social discriminatòria.
  • Conèixer la normativa internacional, europea, estatal i autonòmica en matèria d'igualtat efectiva de dones i homes.
  • Ser competent com a agent d'igualtat.
  • Prevenir i detectar la violència de gènere.
  • Dur a terme auditories d'igualtat en entitats públiques i privades.
  • Especialitzar-se en la prevenció, detecció i atenció de situacions de violència de gènere.
  • Poder dissenyar, finançar, desenvolupar i divulgar una recerca científica en el camp dels estudis sobre les dones, feministes i de gènere.
  • Incrementar les competències informàtiques i la formació autònoma.
  • Accedir al doctorat interuniversitari.
Informació proporcionada per: InfoCampus