UJI

Eixides professionals

 • Agents d'igualtat
 • Investigació en estudis de les dones, feministes i de gènere
 • Atenció i treball amb les dones víctimes de violència de gènere
 • Assessories i consultories en conciliació de la vida personal, familiar i professional
 • Assessories i consultories en igualtat en els recursos humans
 • Auditories d'igualtat
 • Defensa legal dels drets de les dones
 • Educació social amb dones
 • Formació especialitzada en matèria d'igualtat (empreses, centres educatius i altres administracions públiques…)
 • Gestió de la responsabilitat social empresarial amb igualtat
 • Treball tècnic en entitats no lucratives de dones o que treballen a favor de les dones
 • Treball social amb dones
Informació proporcionada per: InfoCampus