UJI

Crèdits i import

60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Taxes oficials per al curs 2020/21: 39,27 €/crèdit.

En ser un títol oficial, el Màster Universitari es converteix en un producte d'alta qualitat amb preus públics, fixats per la Generalitat Valenciana dins dels límits establits pel Ministeri d'Educació.

El preu final del màster pot situar-se al voltant dels 2.356 euros.

Informació proporcionada per: InfoCampus