UJI

Coneixements previs recomanables

El màster està recomanat, principalment, per a:

  • Persones graduades, diplomades i llicenciades en ciències socials, jurídiques, econòmiques, humanitats, educació, comunicació i salut.
  • Persones titulades en altres estudis amb interès a especialitzar-se en igualtat i gènere.
  • Professionals amb experiència acreditada en igualtat.
Informació proporcionada per: InfoCampus