UJI

Durada i calendari

Inici setembre 2020- finalització octubre 2021.

Equip docent. Planificació docent del curs 2020-2021 (.pdf en espanyol) 

Hi ha dos calendaris diferents en funció de la modalitat de matrícula:

La primera convocatòria es manté en les dates que figuren en cadascuna de les assignatures del calendari de cada modalitat (avaluació) per a tot l'estudiantat indicades en els corresponents calendaris.
Respecte a la segona convocatòria, l'estudiantat pot triar entre:
a) presentar-se, de forma opcional, en la segona convocatòria del primer semestre per a les assignatures comunes (SRM001 a SRM010) del seu calendari.
b) fer-ho directament en la convocatòria de segon semestre juntament amb la segona convocatòria de la resta d'assignatures d'orientació.

NOTA IMPORTANT: Si es volen cursar les pràctiques i/o el TFM cal tindre en compte que presentar-se a l'una o l'altra convocatòria pot determinar la possibilitat d'estar en condicions i terminis de fer-los o no, ja que per a això és requisit haver obtingut 30 ECTS obligatoris (comuns o d'orientació).

Informació proporcionada per: InfoCampus