Coneixements previs recomanables

01/04/2020 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

- Llicenciats/Diplomats/Graduats en Economia, Administració d'Empreses, Negocis Internacionals o titulacions similars.

- Llicenciats/Diplomats/Graduats en altres titulacions, que hagen realitzat estudis rellevants vinculats a l'àmbit de l'economia i els negocis, preferentment amb perfil internacional.

- Llicenciats/Diplomats/Graduats en altres titulacions, amb experiència professional significativa en l'àmbit de l'economia i els negocis, preferentment amb perfil internacional.

- Llicenciats/Diplomats/Graduats en altres titulacions tècniques o quantitatives, com a enginyers, matemàtics, físics, etc.

Informació proporcionada per: InfoCampus