Criteris d'admissió

08/04/2020 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir


En el cas de llicenciatures o graus se sol·licitaran dues cartes de presentació signades per professorat de les seues respectives llicenciatures o títols previs o de qualsevol altre programa acadèmic. En el cas de diplomatures es requerirà la superació de 30 crèdits complementaris a la seua formació. La Comissió de Coordinació Acadèmica, o en qui ella delegue, decidirà les assignatures que s’han de cursar en el grau en Economia d'entre les assignatures de la intensificació curricular Empresa i Economia.

 

Requisit de coneixement d'anglès

L'estudiantat ha d'acreditar almenys una de les següents opcions:

· Nivell B2, o equivalent.

· Acreditació d'haver cursat estudis reglats previs (batxiller, grau o postgrau) en anglès.

· La Comissió Acadèmica del màster podrà contemplar la possibilitat de realitzar una entrevista amb l'estudiant o estudianta per a determinar si efectivament el seu coneixement d'anglès s'adequa a les necessitats del màster.

 

Criteris d'admissió i ponderacions

Es consideren els següents criteris d'admissió, amb el pes en el total de la baremació indicat en parèntesi:

· Qualificació mitjana de l'expedient acadèmic: 80%

· Afinitat curricular (haver cursat amb anterioritat assignatures afins al màster, incloent assignatures analítiques, matemàtiques i estadístiques): 20%

 

Perfil recomanat

    • Economia: tots els esments.

    • Negocis: GIB, ADE, ADE-Dret.

    • Intel·ligència i Analítica de Negocis.

    • Ciència i enginyeria: Ciència de Dades, Matemàtiques, Física i Enginyeria.

    • Altres graus amb contingut tècnic o quantitatiu.

Informació proporcionada per: InfoCampus