UJI

Orientació

En el Màster Universitari en Cooperació i Desenvolupament s’imparteixen dues especialitats:

  • Acció Humanitària Internacional (presencial)*
  • Cooperació i Polítiques de Desenvolupament (en línia)

 

Ambdues donen accés a dues orientacions possibles:

  • Orientació investigadora: dirigida a l’estudiantat que vulga aprendre les tècniques qualitatives i quantitatives de recerca en el camp de la cooperació al desenvolupament. És molt recomanable cursar-la per a les persones interessades a cursar estudis de doctorat en Desenvolupament Local i Cooperació Internacional (interuniversitari).

Per a realitzar aquesta orientació cal matricular-se en el tercer quadrimestre, segon any en: Pràctiques Externes I (10 ECTS) + assignatura Iniciació a la Recerca (10 ECTS)+ Treball de Final de Màster (10 ECTS).

  • Orientació professional: dirigida a l’estudiantat que vulga aprendre les tècniques, metodologies i experiències en el treball pràctic de la cooperació al desenvolupament. On es recull tant un enfocament de competències, com de capacitats. Aquesta orientació contempla 500 hores de pràctiques en terreny, tant en organitzacions espanyoles, com a entitats de diferents països dels cinc continents.

Per a realitzar aquesta orientació cal matricular-se en el tercer quadrimestre (segon any) en: Pràctiques Externes II (20 ECTS)+ Treball de Final de Màster (10 ECTS)

*Especialitat no activada.

Informació proporcionada per: InfoCampus