Objectius

El marc en què es desenvolupen actualment les activitats de cooperació al desenvolupament exigeix que els recursos humans implicats tinguin una formació professional, humana i solidària d´alt nivell.

En aquest sentit, els objectius del màster són:

  • Incrementar els coneixements sobre les forces econòmiques, socials i polítiques que expliquen i provoquen l´existència de la pobresa, la desigualtat (amb especial atenció a les desigualtats econòmiques, socials i de gènere) i les problemàtiques territorials i mediambientals dels països en desenvolupament, les causes del subdesenvolupament i el paper dels països desenvolupats des d´una perspectiva global.
  • Aportar criteris d´anàlisis de la realitat política, social, econòmica i cultural en la qual es contextualitzen els enfocaments i temes de la nova cultura de la cooperació que promouen els organismes i les convencions internacionals.
  • Aprofundir des d´una perspectiva crítica en les estratègies operatives sobre la qualitat i l´eficàcia del concepte de cooperació al desenvolupament i de l'acció humanitària internacional.
  • Desenvolupar habilitats per al disseny, planificació, gestió i avaluació d´intervencions de desenvolupament a nivell de polítiques, plans, programes i projectes.

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16