UJI

Treball final de màster

Nom de l'assignatura:

 • Treball final de Màster (10ECTS): Itinerari Investigador
 • Treball final de Màster (10ECTS): Itinerari Professional

  

El Treball de Final de Màster, de caràcter obligatori, pot consistir, en funció de l'orientació, professional o investigadora, de l'estudiant, siga en una recerca sobre un tema rellevant vinculat a les línies estudiades al llarg del procés formatiu, siga en l'elaboració d'un document relacionat amb el sector específic del Sistema de Cooperació Internacional en el qual hagen centrat les seues Pràctiques Externes.

En tots dos casos, el treball haurà de mantenir la rigurosidad acadèmica requerida en un treball d'aquestes característiques, ser realitzat de manera individual i presentat en els terminis indicats per a la posterior aprovació per el/la Tutor/a de el Treball de Final de Màster, i qualificat per un tribunal acadèmic.

 

PLANIFICACIÓ D'ACTIVITATS

Activitats

 • Avaluació (Defensa pública)
  • Hores presencials: 0
  • Hores no presencials: 1
 • Tutories
  • Hores presencials: 0
  • Hores no presencials: 8
 • Treball personal
  • Hores presencials: 0
  • Hores no presencials: 241
 • Hores totals (núm. crèdits * 25): 250

 

La tutorización serà a càrrec del tutor/a de el Treball de Final de Màster, les funcions del qual són:

 • Plantejar els objectius i la metodologia de la recerca.
 • Assessorar a l'alumne en tots els aspectes en els quals siga necessari: bibliografia, enfocament, etc.
 • Discutir els resultats del treball amb l'alumne/a.
 • Participar en l'avaluació del treball.

L'estudiantado emmarcarà el seu treball de recerca en alguna de les següents Àrees/Subàrees de coneixement:

 

Més informació: http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2020/estudio/42591?caracteres=practicas

 

El Màster Interuniversitari en Cooperació al Desenvolupament, ofereix des de la seua modalitat investigadora, la possibilitat d'accedir al Doctorat en Desenvolupament Local i Cooperació Internacional. En el període formatiu del màster s'oferiran les eines necessàries per a la formació de futures/us investigadores/és que desitgen accedir a l'obtenció del títol de doctor/a en matèria de cooperació.

Per a més informació sobre el Doctorat en Desenvolupament Local i Cooperació Internacional, 

http://ujiapps.uji.es/estudis/oferta/base/doctorat/actual/cooperacio/

Informació proporcionada per: InfoCampus