UJI

Pràctiques externes

Una de les fortaleses del Màster en Cooperació al Desenvolupament de la UJI és l'àmplia oferta de pràctiques acoblada als diversos interessos de l'alumnat.

Des de l'àmbit acadèmic creiem que és imprescindible que la formació teòrica tinga una aplicació pràctica que forme de manera holística als professionals de la cooperació. Les teories abastades durant el període docent, els nous conceptes incorporats per l'alumnat, tenen sentit només quan reconeixen en la pràctica professional una aplicació concreta. És per açò que es posa l'accent a seleccionar acuradament destinacions de pràctiques que afavorisquen la integració de l'alumnat en l'organització durant el seu període de pasantía, establint així una simbiosi en la qual l'alumne o alumna puga aportar els seus coneixements a l'organisme d'acolliment, i l'organització oferisca una experiència laboral real en la qual el/la pasante se senta plenament integrada.

Al llarg de l'estada l'alumnat té una doble tutoria: per un professor o professora de la universitat i un o una supervisor/a de pràctiques en l'entitat.

En aquesta titulació, l'assignatura d'estades en pràctiques són:

 • Pràctiques Externes I (10 ECTS): Itinerari Investigador

PLANIFICACIÓ D'ACTIVITATS

Activitats

 • Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)
  • Hores presencials: 220
  • Hores no presencials: 0
 • Tutories
  • Hores presencials: 0
  • Hores no presencials: 0
 • Treball personal
  • Hores presencials: 0
  • Hores no presencials: 30
 • Hores totals (núm. crèdits * 25): 250

 

 • Pràctiques Externes II (20 ECTS): Itinerari Professional

PLANIFICACIÓ D'ACTIVITATS

Activitats

 • Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)
  • Hores presencials: 420
  • Hores no presencials: 0
 • Tutories
  • Hores presencials: 0
  • Hores no presencials: 0
 • Treball personal
  • Hores presencials: 0
  • Hores no presencials: 80
 • Hores totals (núm. crèdits * 25): 500

 

Per a poder iniciar les pràctiques és necessari haver superat 60 ECTS corresponents amb el primer curs acadèmic del Màster (Continguts comuns 24 ECTS i Especialitat 36ECTS).

Tota la documentació necessària (sol·licituds, model de proposta d'entitat, qüestionaris d'avaluació, normativa, programa de l'assignatura, etc.) està disponible en:

http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pe/info-estudiantat/

Les pràctiques externes es poden realitzar a Espanya o en l'estranger, mitjançant diversos programes de mobilitat. Pots trobar més informació sobre pràctiques internacionals en:

http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/

Consulta les entitats cooperadores:

 

Més informació: 

 • Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques

http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/

 

Informació proporcionada per: InfoCampus