UJI

Mobilitat i programes d'intercanvi

La cerca de l'excel·lència i la internacionalització del màster, ens ha portat a proposar des de la Comissió Acadèmica del Màster un Aprenentatge Permanent ERASMUS en la convocatòria 2013.

El programa aprovat és el Programa Intensiu (IP) “Global Identity through Human Development: Summer School on Participatory Research Video”. En el qual han participat set universitats:

            - University of Bath i University College London (Gran Bretanya)

            - Università degli Studi vaig donar Pavia (Itàlia)

            - Universitatea de Vest din Timisoara (Romania)

            - Universitat Politècnica de València (Espanya)

            - Universitat de València (Espanya)

            - Universitat Jaume I de Castelló (Espanya)

Aquesta experiència duta a terme en el curs 2013/14 es presenta àmpliament a la web: http://globcons.uji.es/global_id/ es resumeix en cinc vídeos participatius on l’estudiantat i totes les persones participants, han compartit aprenentatges, experiències i en definitiva entre totes han construït una identitat global a partir de la teoria del Desenvolupament Humà.
 

Més informació en: Oficina de Relacions Internacionals (ORI)

Informació proporcionada per: InfoCampus