UJI

Coordinació del màster

Juan Carlos Matallín Sáez (matallin@uji.es)

Altres membres de la Comissió de titulació:

 Amparo Soler Domínguez, M. Teresa Balaguer Coll i Vicente Aragó Manzana. Departament de Finances i Comptabiliat. UJI.

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Departament de Finances i Comptabilitat
Telèfons: 964 728 561 / 964 728 563
mastergestionfinanciera@uji.es

Informació proporcionada per: InfoCampus