UJI

Pràctiques externes

Les pràctiques externes del Màster de l'advocacia són dues assignatures de la titulació, Pràctiques Externes I i Pràctiques Externes II, que tenen respectivament 6 i 24 crèdits i que es desenvolupen al final de la realització de la part formativa del Màster.

Les Pràctiques Externes I (6 crèdits) es realitzen al final de la primera anualitat del Màster i les Pràctiques Externes II en el primer semestre de la segona anualitat del Màster.

La matrícula de les pràctiques externes I es realitzen en el primer any del Màster, encara que es desenvolupen una vegada conclosa la part formativa, això és al juny.

La matrícula de les Pràctiques Externes II es realitzen en el segon curs del Màster i es desenvolupen des de setembre a desembre.

L'objectiu d'aquestes dues assignatures és acostar als alumnes/as a la realitat de la pràctica de l'advocacia a través de la immersió de l'alumne/a en els despatxos professionals i institucions amb l'objectiu de posar en pràctica els coneixements teòric- pràctics adquirits en la part formativa.

La coordinació d'aquestes assignatures s'emporta pel Col·legi d'advocats que compta amb un equip de tutors adscrits a aquest.

Despatxos cooperadors.

El Col·legi d'advocats proporciona una relació de despatxos professionals especialistes en les diferents matèries, mercantil, civil, laboral, administratiu, penal i fiscal.

Consulta les entitats col·laboradores

Consulta el llistat de tutors de Pràctiques Externes

Organització

El curs en el qual l'alumnes/a se matricula de l'assignatura (SRJ009 PEI) se li convoca a una reunió informativa en la qual s'explica el format de les pràctiques. Els alumnes continuaran les pràctiques de l'assignatura (SRJ011 PEII) en el mateix despatx o un altre diferent, segons les seues preferències.

A cada estudiant se li assigna el despatx professional on ha de realitzar les pràctiques. L'assignació es farà en funció de les preferències de l'estudiant i del seu expedient acadèmic, si l'alumne accepta el despatx, ha de posar-se en contacte amb el despatx i amb el tutor i est li orientarà amb detall sobre el desenvolupament de les pràctiques en el despatx.

Els alumnes reben totes les instruccions a través de l'aula virtual específica per a cadascuna de les assignatures.

Les assignatures finalitzen amb el lliurament d'una memòria -descrita en la guia docent- que és avaluada per l'equip de tutors.

Per a qualsevol dubte o informació que sorgisca durant el procés, podeu acudir l coordinador de les Pràctiques, Sr. Pedro Olucha (informació@icacs.com)

 

Més informació en les següents pàgines web: Pràctiques Externes I i Pràctiques Externes II

 

Informació proporcionada per: InfoCampus