UJI
  • UJI
  • Estudis
  • Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques

Màsters universitaris per centre al que s'adscriu

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques

Última modificació: 05/05/2015 | Font: InfoCampus
Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament (Pla de 2015) (A distància)

Cooperació al Desenvolupament

L’Agenda 2030, i la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), ha accelerat l’interès d’organismes Internacionals, Estats i entitats del tercer sector a incorporar professionals disposats a participar en l’assoliment d’una societat més justa.

Amb la finalitat de respondre a aquesta demanda, el MCAD/UJI, en la seua modalitat a distància, imparteix l’Especialitat en Cooperació i Polítiques de Desenvolupament. [Llegir més]

Aquest màster és interuniversitari.

Modalitat: a distància.

Contacte: master_mcad@uji.es 

 
Màster Universitari en Advocacia

Advocacia

L’objectiu principal del màster és millorar la capacitació professional dels futurs advocats i advocades en tant que col·laboradors rellevants de l’Administració de Justícia amb la finalitat que la ciutadania tinga garantida una defensa de qualitat com a element essencial per a l’exercici del dret fonamental a la tutela judicial efectiva. Aquesta formació haurà de realitzar-se conforme als principis de no discriminació i accessibilitat universal. L’estudiantat del màster obtindrà una formació tècnica qualificada i se li oferirà així mateix una formació en valors que anirà més enllà de la mera transmissió de coneixements i que li servirà com a guia en l’exercici de la seua professió, en les actuacions davant l’Administració de Justícia i en les seues relacions amb les persones que sol·liciten els seus serveis professionals, així com amb la resta d’operadors jurídics que interpreten i apliquen el Dret. 


Màster amb atribucions professionals.


 

Màster Universitari en Gestió de la Qualitat

Gestió de la Qualitat

Aquest màster té com a objectiu formar professionals tècnics amb una visió innovadora i estratègica dels reptes que afronta l’empresa  les solucions que es poden implantar des de les tècniques i models més actuals de la gestió de la qualitat. [Llegir més]

Aquest màster és presencial.

Màster Universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada (Pla de 2013)

Gestió Financera i Comptabilitat Avançada

Aquest màster busca la formació d’especialistes, perfils directius i quadres mitjans, capaços d’entendre i analitzar, així com de dirigir i gestionar, els complexos processos de la gestió d’empreses, aprofundint en les àrees fonamentals d’operació com les finances i la comptabilitat. [Llegir més]

Modalitat: presencial.

 

 

Màster Universitari en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat (Pla de 2013)

Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i Privat

La igualtat efectiva de dones i homes i la prevenció de la violència de gènere formen part del dia a dia en l'organització i la gestió de les administracions públiques, les empreses i els centres de recerca. Aquestes organitzacions treballen cada vegada més amb personal universitari qualificat per a elaborar, executar, avaluar i comunicar actuacions en aquest ampli camp professional.

Aquest Màster Interuniversitari té com a objectiu justificar la igualtat efectiva de dones i homes com a valor social, moral, polític, econòmic i jurídic. També permet comprendre la perspectiva de gènere i aplicar les seves principals eines: informes, guies, plans, protocols, indicadors, estudis, etc.

Aquest programa oficial de postgrau ofereix tres intensificacions al seu estudiantat: orientació professional en agent d'igualtat d'oportunitats, orientació professional en prevenció de la violència de gènere i orientació en recerca feminista i de gènere. [Llegiu més]

Aquest Màster és interuniversitari amb la Universitat Miguel Hernández d'Elx.
Modalitat: a distància

Col·labora
Logotip Institut de la dona

Màster Universitari en Direcció d'Empreses / Master in Management

Management

El món empresarial necessita professionals que siguen capaços d’assumir els reptes de direcció actuals i futurs en un entorn cada vegada més internacionalitzat i innovador. Als perfils directius de les empreses i organitzacions se’ls exigeix un coneixement profund i especialitzat de les matèries que constitueixen el contingut d’aquest estudi.

Així doncs, aquest màster ofereix l’oportunitat d’adquirir i desenvolupar coneixements i competències avançades en direcció general. S’ha dissenyat per a persones interessades a liderar organitzacions i empreses i se centra en una perspectiva innovadora i internacional sobre management. S’imparteix en anglès i permet a l’estudiantat l’oportunitat de cursar un semestre en una universitat estrangera (la Universitat de Salford, al Regne Unit, o la Universitat Carlo Cattaneo, Itàlia, entre altres) i de dur a terme pràctiques en empreses internacionals.

Modalitat: presencial.

Idioma de docència: anglès

Vídeo complet de la presentació del màster a la Setmana d'Orientació

 

Màster Universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats

Màrqueting i Investigació de Mercats

Les organitzacions s’enfronten hui a entorns que poden qualificar-se no sols com a globals sinó també com a dinàmics, turbulents i competitius. Al mateix temps, els públics objectius s’han convertit en grups més informats i qualificats i, per tant, més exigents en les seues demandes. Aquestes noves perspectives obliguen les organitzacions a actuar de manera diferent i a prioritzar el coneixement profund d’aquests públics i les seues exigències per a poder oferir-los una atenció completa, personalitzada i diferenciada, és a dir, a ser capaces de caracteritzar el mercat en el qual actuaran i poder així desenvolupar una estratègia de màrqueting que proporcione un valor major. [Llegir més]

Aquest màster és interuniversitari amb la Universitat de València-Estudi General (universitat coordinadora).

Modalitat: presencial.

Vídeo complet de la presentació del màster a la Setmana d'Orientació

Màster Universitari en Sistema de Justícia Penal

Sistema de Justícia Penal

El present màster encarna una aposta decidida per la formació integral de futurs professionals i personal investigador en l’àmbit del sistema de justícia penal. Pretén la formació transdisciplinària en totes les disciplines que integren les ciències penals. Es tracta de l’únic màster de l’àmbit geogràfic espanyol en què s’aborda l’anàlisi en profunditat tant de disciplines jurídiques com d’aquelles de base més empírica relacionades amb el fenomen criminal. Aquest màster, en el qual participa professorat especialment qualificat de diverses universitats, afronta l’estudi multidisciplinari del sistema de justícia penal, i permet l’adquisició de coneixements científics en diversos camps relacionats amb la matèria (dret penal i processal penal, criminologia, victimologia, etc.). 

Aquest màster és interuniversitari.

Modalitat: semipresencial.

 

Màster Universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa (Pla de 2017)

Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa

L’objectiu d’aquest màster és analitzar i aprofundir en el concepte i en les múltiples dimensions de la sostenibilitat i de la responsabilitat social corporativa (RSC), posant l’èmfasi en l’aplicabilitat de les eines de gestió i avaluació existents, les polítiques i estratègies implementades en tots els nivells dins de les organitzacions que integren l’RSC, així com els mecanismes de diàleg i interactuació amb els principals stakeholders o grups d’interès. El màster es proposa formar professionals capaços d’aplicar en la pràctica l’enfocament de l’ètica, la sostenibilitat i la responsabilitat social i mediambiental en els models de negoci i empresa existents, a més d’altres organitzacions públiques i privades, com poden ser les entitats sense ànim de lucre o els organismes de l’Administració Pública.
 

Modalitat: a distància. 

Pla d'estudis anterior

Màster Universitari en Economia

Economia

Aquest màster ofereix una formació de qualitat que combina l’ensenyament avançat de l’economia des d’un enfocament més específic en el coneixement de l’organització dels mercats, la presa de decisions dels agents econòmics i l’economia internacional. El màster té com a objectiu proporcionar a l’estudiantat tant una visió àmplia i rigorosa de la disciplina com les eines analítiques necessàries per a dur a terme una anàlisi econòmica sòlida. L’estudiantat del màster interactuarà amb professorat que té una excel·lent reputació i una àmplia experiència en investigació i docència. La majoria del professorat posseeix títols de postgrau d’universitats de gran prestigi internacional (London School of Economics, Universitat de Warwick, University College  London, Queen Mary and Westfield College, Universitat d’Illinois, Universitat de Michigan, College of Europe, entre altres).

Modalitat: presencial.

Idioma de docència: anglès.

Vídeo complet de la presentació del màster a la Setmana d'Orientació

 

 

Informació proporcionada per: InfoCampus