UJI

Coordinació del màster

La coordinació del treball de fi de màster (TFM) recau en la comissió gestora del màster, això és, la Dra. Esther Monzó, la Dra. Ulrike Oster i el Dr. Josep Marco. Aquesta comissió aprova les directrius que guien l'elaboració del treball, assigna a l’estudiantat el professorat que dirigirà el treball en funció de tema i enfocament i nomena els membres dels tribunals que avaluen els treballs. La resolució de dubtes relacionats amb el procediment d’assignació de les direccions de TFM i de defensa del treball correspon a la persona coordinadora del màster, la Dra. Esther Monzó.

 

Direcció:

Esther Monzó Nebot , Departament de Traducció i Comunicació. UJI.

 

Altres membres de la Comissió de Titulació:

Josep Marco, Ulrike Oster

Informació acadèmica:

babel@uji.es

 

 

Informació proporcionada per: InfoCampus