panoramica UJI
Horaris

Curs 2018-19 

Cada assignatura marca terminis interns per al lliurament de tasques i per a la participació en fòrums. L’horari dels xats, si escau, s’acorda amb l’estudiantat. En les assignatures que requereixen una tasca final, el lliurament s’efectua l’últim dia de classe o al cap d’uns dies, en funció del que determinen el professorat i l’alumnat.

1/10/2018-26/10/2018

SBK001          Metodologia de la investigació i elaboració de tesis en traducció i interpretació

SBK005          Metodologia de la investigació en traducció mèdica i comunicació intercultural

29/10/18-23/11/18

SBK002          Teories de la traducció i de la interpretació aplicades a la investigació

SBK009          Metodologia de la investigació en traducció jurídica

26/11/18-21/12/18

SBK003          Aplicacions i eines per a la investigació en traducció i interpretació

SBK004          Metodologia de la investigació en interpretació

7/1/19-1/2/19

SBK008          Conceptes teòrics aplicats a la investigació en traducció audiovisual

SBK010          Metodologia de la investigació en traducció audiovisual

4/2/19-1/3/19

SBK011          Metodologia de la investigació en traducció literària

SBK012          Gèneres literaris i traducció

4/3/19-5/4/19 (sense docència 23/3/2019-31/3/2019)

SBK006          Història de la traducció

SBK007          Recepció d'obres literàries i cinematogràfiques traduïdes

 

4/4/19-30/9/19 (sense docència en agost)

SBK013          Treball de fi de màster

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16