Mobilitat i programes d'intercanvi

En tractar-se d'un màster de 60 crèdits, el pla d'estudis no preveu una estada a una altra universitat. D'altra banda, en un títol no presencial, en el qual cada estudiant pot seguir les classes des d'on desitge, la mobilitat de l'estudiantat es queda en un segon pla. No obstant això, no es descarta aquesta possibilitat.

Per a més informació sobre els programes de mobilitat de la Universitat Jaume I, vegeu http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42180/intercambio

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16