UJI
  • UJI
  • Estudis
  • Màster Universitari en Investigació en Traducció i Interpretació (Pla de 2013)

Investigació en Traducció i Interpretació

02/07/2021 | InfoCampus

L’objectiu d’aquest màster és formar investigadores i investigadors en l’àmbit dels estudis de traducció i interpretació perquè siguen capaces de dur a terme un treball de recerca en el si del màster (la qual cosa comporta conèixer les últimes teories i avanços de la disciplina, manejar els recursos documentals sobre investigació, aplicar les noves tecnologies a la investigació i conèixer els àmbits d’especialització de la disciplina). Els coneixements adquirits en aquest màster permetran a l’estudiantat centrar la investigació en algun camp professional de la traducció i la interpretació i aprofundir en els seus interessos amb un treball propi, per a poder, posteriorment, incorporar-se a un programa de doctorat.

Modalitat: a distància.

Llengua de docència: espanyol i anglès.

Vídeo complet de la presentació del màster a la Setmana d'Orientació

 

Informació proporcionada per: InfoCampus