UJI
  • UJI
  • Estudis
  • Màster Universitari en Psicopedagogia

Psicopedagogia

22/04/2021 | InfoCampus

El màster en Psicopedagogia s’ha articulat entorn d’una sèrie de matèries més transversals al perfil professional i en dues especialitats d’intervenció psicopedagògica: a) necessitats educatives especials: suposa facilitar i gestionar els recursos i la formació de tots els i les professionals implicats per a atendre les necessitats individuals de l’alumnat i el seu entorn socioeducatiu; b) millora educativa i inclusió: la resposta a la diversitat ha de fer-se des de models educatius inclusius i interculturals que proporcionen estratègies i competències professionals per a millorar els contextos socioeducatius, i que eviten l’exclusió i la desigualtat i afavorisquen la participació i l’autonomia, el treball cooperatiu i la gestió de la convivència des de la pluralitat i l’equitat. [Llegir més]
 

Modalitat: presencial.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus