UJI

Planificació del curs 2020/21

03/07/2020 | InfoCampus

En el primer semestre del curs 2020/21 farem desdoblaments en els grups del mòdul general (SAP001, SAP002, SAP003 i SAP007) per tal d'adaptar-nos a les mesures de seguretat sanitària que s'han d'observar. Cada subgrup assistirà a classe en dies alterns. Per exemple, l'assignatura SAP001 que té classe des del 21 de setembre fins al 6 d'octubre, farà classe amb mig grup els dies 21, 23, 25 i 29 de setembre, 1 i 5 d'octubre, i l'altre mig grup farà classe els dies 22, 24, 28 i 30 de setembre, 2 i 6 d'octubre. Les franges horàries són les que corresponen a cada especialitat: de matí en les especialitats de Llengües i de Matemàtiques, i de vesprada en la resta de les especialitats (Ciències Experimentals i Tecnologia, FP branca Administrativa, Geografia i Història, Música, Arts Plàstiques i Educació Física).

El professorat de les assignatures amb desdoblaments planificarà activitats d'aprenentatge i avaluació per realitzar en les hores en què no s'assistirà a classe a causa dels desdoblaments, de manera que la dedicació de l'alumnat serà la mateixa que en cursos anteriors, i que és la que correspon a la memòria de verificació del pla d'estudis.

També hi haurà desdoblaments en l'assignatura SAP104 de Ciències Experimentals i Tecnologia, i en la SAP404 de Llengües, ja que són grups de 50 persones. La resta d'assignatures de primer semestre i totes dels de segon semestre són 100% presencials, així com el Pràcticum.

Informació proporcionada per: InfoCampus