UJI

Treball final de màster

El Treball de Final de Màster es realitza en el tram final dels estudis del màster. Aquest és un treball en el qual s'han d'integrar els aprenentatges adquirits mitjançant els ensenyaments rebuts i les pràctiques realitzades.

Més informació:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2020/estudio/42135?caracteres=practicas

Informació proporcionada per: InfoCampus