UJI

Oferta de places

 L'oferta de places es distribueix entre les diverses especialitats de la següent manera:

  • Ciències Experimentals i Tecnologia (Física i Química, Tecnologia i Informàtica, Ciències Naturals): 50
  • Formació Professional (branca Administrativa): 20
  • Geografia i Història: 20
  • Llengües (Anglès, Espanyol, Català): 50
  • Matemàtiques: 20
  • Música: 10
  • Arts Plàstiques: 10
  • Educació Física: 10

En cas que una especialitat no cobreix totes les seues places, es podrà passar les seues vacants a altres especialitats.

Informació proporcionada per: InfoCampus