UJI
  • UJI
  • Estudis
  • Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes

Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes

02/07/2021 | InfoCampus

El màster suposa una possibilitat de reflexió cap al que és l’educació en aquesta etapa educativa. Al màster accedeix estudiantat de diferents titulacions, moltes d’aquestes amb un àmbit competencial no afí a la docència. Però recordem la nostra experiència passada en els centres d’ensenyament com a alumnes. Hem de donar forma a aquesta idea que tenim i apostar per formar un professorat reflexiu, que no obra per impuls o intuïció, almenys no sempre, i que incorpora la reflexió en la seua actuació professional, a més de les tècniques i coneixements adequats. Les especialitats que s’ofereixen són: Ciències Experimentals i Tecnologia (Física i Química, Tecnologia i Informàtica, Ciències Naturals); Formació Professional (branca Administrativa); Geografia i Història; Llengües (Anglès, Espanyol, Català); Matemàtiques; Música; Arts Plàstiques, i Educació Física. 

Modalitat: presencial.

Idioma de docència: castellà i valencià. En les especialitats de Llengües, les assignatures optatives d'especialitat, incloent Pràcticum i TFM, s'han de cursar obligatòriament en la llengua que els correspon (anglès, castellà o valencià).

Vídeo complet de la presentació del màster a la Setmana d'Orientació

 

 

Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
Informació proporcionada per: InfoCampus