Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

28/11/2016 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

A l'any 2008, naixen les estades en pràctiques en el Màster Universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament. Aquest és un programa d'estada en pràctiques professionals en centres d'investigació, ONGs i institucions col·laboradores que té l'objectiu de permetre a l'alumnat del Màster, el desenrotllament de pràctiques en l'àrea de Pau, Conflictes i Desenvolupament tant dins d'Espanya com a l'esfera internacional.

Les estades en pràctiques ofereixen un altre camí per a la conclusió i obtenció del títol oficial. El primer camí és la tradicional via acadèmica amb l'elaboració i posterior defensa pública de la tradicional tesi de Màster (ara ja Treball Final de Màster amb orientació acadèmica); i l'altre camí, és la via professional que ha permès a l'alumnat, desenrotllar estades en pràctiques amb una posterior defensa pública del tradicional Projecte Professional (ara ja Treball Final de Màster amb orientació professional).

D'aquesta manera, el Màster compleix amb un doble objectiu: formar a futur professorat i a investigadors per la pau i, d'altra banda, preparar professionals en diversos àmbits, cultures i necessitats reclamades en temes de la pau, conflictes i desenvolupament.

Coordinació:

  • Dra. Lidón Moliner Miravet, Universitat Jaume I, Castelló, Espanya.
Informació proporcionada per: InfoCampus