UJI

Informació per al futur estudiantat degut la situació de crisis sanitària

17/06/2020 | InfoCampus

 

Informació per a l'estudiantat: “L’estudiantat que per causes derivades de la crisi sanitària provocada pel SARS-COVID-19, de manera justificada, no puga assistir a les activitats formatives programades per al curs 20/21, podrà sol·licitar, en el moment de ser admès a la titulació,  la dispensa d'assistència a les classes presencials. De ser aprovada, aquesta dispensa serà aplicable a tot el curs acadèmic”.
 

Informació proporcionada per: InfoCampus