UJI

Duració i calendari

Durada: dos cursos acadèmics (setembre 2019 / setembre 2021).

Docència presencial: setembre 2019 / setembre 2021.

 

PRIMER ANY 

PRIMER SEMESTRE, TARDOR 2019: PAU I CULTURA

I (24 Set. – 18 Oct. 2019)

II (21 Oct. - 15 Nov. 2019)

III (8 Nov. – 13 Des./Dec. 2019)

 

IV (7 -31 Gen./ Jan. 2019) 

V (Dilluns /Monday: 23 Sept. 2019 – 27 Gen./Jan. 2020)

 • SBG023 Seminari intercultural I/ Intercultural Seminar I   
  ​Dra. Arely Vázquez, Cátedra UNESCO de Filosofía Paz, México
  Adela Almela Escrig, Cátedra UNESCO de Filosofía Paz, España
  Egidio de Bustamante, Cátedra UNESCO de Filosofía Paz, Brasil

 

SEGON SEMESTRE, PRIMAVERA 2020: PAU I CONFLICTES

I (3 - 28 Febr. 2020)

II (2- 13 Mar. 2020)

III (23 Març - 8 Abr/Apr. 2020)

IV (20 Abr/Apr. - 15 Maig/May. 2020)

V (Dimecres / Wednesdays: 3 Feb. – 12 May. 2020)

        

 

SEGON ANY

TERCER SEMESTRE, TARDOR 2018: PAU I DESENVOLUPAMENT
 

I (23 Sept. – 18 Oct. 2019)

II (21 Oct. - 15 Nov. 2019)

III (18 Nov. - 13 Dic. 2019)

 

IV (7 - 31 Gen./ Jan 2020)

 • SBG108 Nuevas Tendencias en Estudios de Paz y Desarrollo
  Dr. Fernando García Quero, Universidad de Granada, España
  Dra. Marina García Carmona, Universidad de Granada, España

 • SBG109 New Tendencies in Peace and Development Studies
  Dr. Lori DiPrete Brown, Wisconsin University, USA

V (Dilluns / Monday:  23 Sept. 2019 – 27 Ene./Jan. 2020)

 • SBG069 Seminari Intercultural III 
  Dra. Arely Vázquez, Cátedra UNESCO de Filosofía Paz, México
  Adela Almela Escrig, Cátedra UNESCO de Filosofía Paz, España
  Egidio de Bustamante, Cátedra UNESCO de Filosofía Paz, Brasil

 

QUART SEMESTRE, PRIMAVERA 2019: VIA DE RECERCA O VIA PROFESSIONAL

I ( 4 - 8 Feb. 2019)

II (11- 15 Feb. 2019)

TFM 2019

Via professional / Professional Track:

Via investigadora / Research Track:

 

El Programa es reserva el dret a modificar, afegir o cancel·lar cursos i altres activitats. Actualitzat: 20/02/2019

Calendari matèries 1r any

Calendari matèries 2º any

Informació proporcionada per: InfoCampus