UJI

Duració i calendari

Durada: dos cursos acadèmics (setembre 2020 / setembre 2022).

Docència presencial: setembre 2020 / setembre 2022.

 

PRIMER ANY 

PRIMER SEMESTRE, TARDOR 2020: PAU I CULTURA

I (21 Set. – 16 Oct. 2020)

II (19 Oct. – 13 Nov. 2020)

III (16 Oct. - 11Dec. 2020)

IV (11 Gen./ Jan. -5 Feb. 2021) 

V (Dilluns /Monday: 21 Sept. 2020 – 1 Feb. 2021)

 • SBG023 Seminari intercultural I/ Intercultural Seminar I   
  Adela Almela Escrig, Cátedra UNESCO de Filosofía Paz, España
  Gigio de Bustamante, Cátedra UNESCO de Filosofía Paz, Brasil
  Laurence Klein, Research group SOGRES_MF (UJI), Luxemburg

 

SEGON SEMESTRE, PRIMAVERA 2021: PAU I CONFLICTES

I (8 Feb.- 5 Mar 2021)

II (15- 31 Mar. 2021)

III (12 Abr/Apr. - 7 May. 2021)

IV (10 May. - 4 Jun. 2021)

V (Dilluns/Monday: 8 Feb. – 31 May. 2021)

 • SBG046 Seminari Intercultural II / Intercultural Seminar I
  Adela Almela Escrig, Cátedra UNESCO de Filosofía Paz, España
  Egidio de Bustamante, Cátedra UNESCO de Filosofía Paz, Brasil
  Laurence Klein, Research group SOGRES_MF (UJI), Luxemburg

        

 

SEGON ANY

TERCER SEMESTRE, TARDOR 2020: PAU I DESENVOLUPAMENT
 

I (21 Sept. – 16 Oct. 2020)

II (19 Oct. - 13 Nov. 2020)

III (16 Nov.- 11 Dic. 2020)

 • SBG059 Migracions i Codesenvolupament  (docència online)
  Dr. Eduardo Sandoval Forero, Universidad Autónoma del Estado de México
 • SBG060 Migration and Co-development
  Dr. Jarpa Dawuni, Institute for African Women in Law, Ghana

 

IV (11 Gen./ Jan- 5 Feb. 2021)

 • SBG108 Noves Tendències en Estudis de Pau i Desenvolupament
   

 • SBG109 New Tendencies in Peace and Development Studies
  Dr. Araceli Alonso, Wisconsin University, USA

V (Dilluns / Monday:  21 Sept. 2020 – 1 Feb. 2021)

 • SBG069 Seminari Intercultural III 
  Adela Almela Escrig, Cátedra UNESCO de Filosofía Paz, España
  Gigio de Bustamante, Cátedra UNESCO de Filosofía Paz, Brasil
  Laurence Klein, Research group SOGRES_MF (UJI), Luxemburg

 

QUART SEMESTRE, PRIMAVERA 2021: VIA DE RECERCA O VIA PROFESSIONAL

I ( 8 - 12 Feb. 2021)

II (15- 19 Feb. 2021)

TFM 2021

Via professional / Professional Track:

Via investigadora / Research Track:

 

El Programa es reserva el dret a modificar, afegir o cancel·lar cursos i altres activitats. Actualitzat: 18/02/2020

Calendari matèries 1r any

Calendari matèries 2n any

Informació proporcionada per: InfoCampus