UJI

Duració i calendari

Durada: dos cursos acadèmics (setembre 2019 / setembre 2021).

Docència presencial: setembre 2019 / setembre 2021.

 

PRIMER ANY 

PRIMER SEMESTRE, TARDOR 2019: PAU I CULTURA

I (24 Set. – 18 Oct. 2019)

II (21 Oct. - 15 Nov. 2019)

III (8 Nov. – 13 Des./Dec. 2019)

 

IV (7 -31 Gen./ Jan. 2019) 

V (Dilluns /Monday: 23 Sept. 2019 – 27 Gen./Jan. 2020)

              ​Dra. Arely Vázquez, Cátedra UNESCO de Filosofía Paz, México

             Adela Almela Escrig, Cátedra UNESCO de Filosofía Paz, España

 

SEGON SEMESTRE, PRIMAVERA 2020: PAU I CONFLICTES

I (3 - 28 Febr. 2020)

II (2- 13 Mar. 2020)

III (23 Març - 8 Abr/Apr. 2020)

IV (20 Abr/Apr. - 15 Maig/May. 2020)

V (Dimecres / Wednesdays: 3 Feb. – 12 May. 2020)

           Adela Almela Escrig, Cátedra UNESCO de Filosofía Paz, España

 ​          Dra. Arely Vázquez, Cátedra UNESCO de Filosofía Paz, México

         

 

SEGON ANY

TERCER SEMESTRE, TARDOR 2018: PAU I DESENVOLUPAMENT
 

I (23 Sept. – 18 Oct. 2019)

II (21 Oct. - 15 Nov. 2019)

III (18 Nov. - 13 Dic. 2019)

 

IV (7 - 31 Gen./ Jan 2020)

 • SBG108 Nuevas Tendencias en Estudios de Paz y Desarrollo
  Dr. Fernando García Quero, Universidad de Granada, España
  Dra. Marina García Carmona, Universidad de Granada, España

 • SBG109 New Tendencies in Peace and Development Studies
  Dr. Lori DiPrete Brown, Wisconsin University, USA

V (Dilluns / Monday:  23 Sept. 2019 – 27 Ene./Jan. 2020)

 • SBG069 Seminari Intercultural III 
  Dra. Arely Vázquez, Cátedra UNESCO de Filosofía Paz, México
  Adela Almela Escrig, Cátedra UNESCO de Filosofía Paz, España

 

QUART SEMESTRE, PRIMAVERA 2019: VIA DE RECERCA O VIA PROFESSIONAL

I ( 4 - 8 Feb. 2019)

II (11- 15 Feb. 2019)

TFM 2019

Via professional / Professional Track:

Via investigadora / Research Track:

 

El Programa es reserva el dret a modificar, afegir o cancel·lar cursos i altres activitats. Actualitzat: 20/02/2019

Calendari matèries 1r any

Calendari matèries 2º any

Informació proporcionada per: InfoCampus