UJI

Treball de Final de Màster

1. Treball de Final de Màster amb Orientació Acadèmica

1.1. Guia docent del Treball de Final de Màster amb Orientació Acadèmica

1.2 Defensa pública del Treball de Final de Màster amb Orientació Acadèmica (SBG119) 2018-2019

Juny

15 de Juny: Data per al lliurament del TFM amb Orientació Acadèmica al programa, juntament amb l'informe d'aprovació del tutor o tutora del TFM (seguint el model estandarditzat) i l'autorització per a la biblioteca (Els tres documents hauran de lliurar-se en format electrònic per e-mail a aarevalo@uji.es i cominsi@uji.es).

18 de Juny: El programa informa sobre l'acceptació o no del TFM per a la seva defensa Pública.

22 de Juny: S'haurà de fer el dipòsit oficial del Treball Final de Màster a través de l'Aula Virtual en format electrònic (pdf).

2 i 3 de Julio: Defensa Pública del TFM.


Setembre

10 de Setembre: Data per al lliurament del TFM amb Orientació Acadèmica al programa, juntament amb l'informe d'aprovació del tutor o tutora del TFM (seguint el model estandarditzat) i l'autorització per a la biblioteca (Els tres documents hauran de lliurar-se en format electrònic per e-mail a aarevalo@uji.es i cominsi@uji.es).

11 de Setembre: El programa informa sobre l'acceptació o no del TFM per a la seua defensa Pública.

17 de Setembre: S'haurà de fer el dipòsit oficial del Treball Final de Màster a través de l'Aula Virtual en format electrònic (pdf).

24 i 25 de Setembre: Defensa Pública del TFM.


Octubre

15 d'Octubre: Data per al lliurament del TFM amb Orientació Acadèmica al programa, juntament amb l'informe d'aprovació del tutor o tutora del TFM (seguint el model estandarditzat) i l'autorització per a la biblioteca (Els tres documents hauran de lliurar-se en format electrònic per e-mail a aarevalo@uji.es i cominsi@uji.es).

16 d'Octubre: El programa informa sobre l'acceptació o no del TFM per a la seua defensa Pública.

19 d'Octubre: S'haurà de fer el dipòsit oficial del Treball Final de Màster a través de l'Aula Virtual en format electrònic (pdf).

25 i 26 d'Octubre: Defensa Pública del TFM.

 
1.3 Tipologia del tutor.  
 
Professorat de la Universitat Jaume I amb grau de Dr. 
 

2. Treball de Final de Màster amb Orientació Professional

2.1 Defensa pública de Treball de Final de Màster amb Orientació Professional

2.2 Defensa pública de Treball de Final de Màster amb Orientació Professional (SBG120) 2018/2019

Juny 

15 de Juny: Data per al lliurament del TFM amb Orientació Professional al programa, juntament amb l'informe d'aprovació del tutor o tutora del TFM (seguint el model estandarditzat) i l'autorització per a la biblioteca (Els tres documents hauran de lliurar-se en format electrònic per e-mail a cabedoa@uji.es i mmoliner@uji.es).

19 de Juny: El programa informa sobre l'acceptació o no del TFM per a la seua defensa Pública.

22 de Juny: S'haurà de fer el dipòsit oficial del Treball de Final de Màster a través de l'Aula Virtual en format electrònic (pdf).

4 i 5 de Julio: Defensa Pública del TFM.


Setembre 

11 de Setembre: Data per al lliurament del TFM amb Orientació Professional al programa, juntament amb l'informe d'aprovació del tutor o tutora de el TFM (seguint el model estandarditzat) i l'autorització per a la biblioteca (Els tres documents hauran de lliurar-se en format electrònic per e-mail a cabedoa@uji.es i mmoliner@uji.es).

13 de Setembre: El programa informa sobre l'acceptació o no del TFM per a la seua defensa Pública.

17 de Setembre: S'haurà de fer el dipòsit oficial del Treball de Final de Màster a través de l'Aula Virtual en format electrònic (pdf).

25 i 26 de Setembre: Defensa Pública del TFM.

Octubre 

16 d'Octubre: Data per al lliurament del TFM amb Orientació Professional al programa, juntament amb l'informe d'aprovació del tutor o tutora de el TFM (seguint el model estandarditzat) i l'autorització per a la biblioteca (Els tres documents hauran de lliurar-se en format electrònic per e-mail a cabedoa@uji.es i mmoliner@uji.es).

17 d'Octubre: El programa informa sobre l'acceptació o no del TFM per a la seua defensa Pública.

19 d'Octubre: S'haurà de fer el dipòsit oficial del Treball de Final de Màster a través de l'Aula Virtual en format electrònic (pdf).

25 i 26 d'Octubre: Defensa Pública del TFM.

1.3 Tipologia del tutor.  
 
Professorat de la Universitat Jaume I amb grau de Dr. 
 
1.4 Llistat d'entitats cooperadoras.
 
1.FUNDACIÓN MAINEL, VALENCIA
2.INSTITUTO DE LA PAZ Y LOS CONFLICTOS, UNIVERSIDAD DE GRANADA
3.CÁTEDRA UNESCO, UJI / IUDESP
4.PEACE REVOLUTION
5.ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE, VALENCIA
6.INSTITUTO MARTIN LUTHER KING – UPOLI, NICARAGUA
7.COMISIÓN NACIONAL DOMINICANA PARA LA UNESCO, REPÚBLICA DOMINICANA
8.WOMENS KNOWLEDGE INTERNATIONAL, MADRID
9.CRUZ ROJA ESPAÑOLA (OFICINA PROVINCIAL DE CASTELLÓN)
10.JARIT - ASSOCIACIO CIVIL, VALENCIA
11.WOMEN'S INTERNATIONAL LEAGUE FOR PEACE AND FREEDOM – WILPF, SUIZA, EEUU
12.MANOS UNIDAS, CASTELLON
13.FUNDACION EDUKERE, VALENCIA
14.AECID
15.UNIVERSITAT JAUME I
16.CENTRE DELÀS DE ESTUDIOS POR LA PAZ (BARCELONA)
17. ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU - PAIS VALENCIÀ
18.THE WORLDVIEW PROJECT – SAN DIEGO (USA)
19.WOMEN’S DARFUR ACTION – WASHINGTON (USA)
20.AMERICAN FEDERATION OF TEACHERS
21.ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALIA MEDIEVALE
22.CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL
23.CRUZ ROJA ESPAÑOLA (OFICINA PROVINCIAL DE CASTELLÓN)
24.FUNDACIÓN CULTURA DE PAZ
25.FUNDACIÓN ECONOMISTAS SIN FRONTERAS
26.GLOBAL RECONCILIATION AUSTRALIA, LTD
27.INSTITUTO DE ESTUDIOS CONFLICTOS & ACCIÓN HUMANITARIA
28.INSTITUTO MARTIN LUTHER KING (IMLK)
29.MASTER DE ESTUDIOS DE LA PAZ - CÁTEDRA UNESCO FILOSOFÍA DE LA PAZ
30.PEACE LABS ASSOCIATION
31.THE BARRIO PLANTA PROJECT
32.UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME
33.PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
34.MINNESOTA COUNCIL ON LATINO AFFAIRS (USA)
35.SOCIAL JUSTICE INITIATIVE (USA)

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFM a la Universitat Jaume I.

Informació proporcionada per: InfoCampus