Treball de Final de Màster

1. Treball de Final de Màster amb Orientació Acadèmica

1.1. Guia docent del Treball de Final de Màster amb Orientació Acadèmica

1.2 Defensa pública del Treball de Final de Màster amb Orientació Acadèmica (SBG119) 2018-2019

Juny

 1. 15 de Juny: Data per al lliurament del TFM amb Orientació Acadèmica al programa, juntament amb l'informe d'aprovació del tutor o tutora del TFM (seguint el model estandarditzat) i l'autorització per a la biblioteca (Els tres documents hauran de lliurar-se en format electrònic per e-mail a aarevalo@uji.es i cominsi@uji.es).
 2. 18 de Juny: El programa informa sobre l'acceptació o no del TFM per a la seva defensa Pública.
 3. 22 de Juny: S'haurà de fer el dipòsit oficial del Treball Final de Màster a través de l'Aula Virtual en format electrònic (pdf).
 4. 2 i 3 de Julio: Defensa Pública del TFM.


Setembre

 1. 10 de Setembre: Data per al lliurament del TFM amb Orientació Acadèmica al programa, juntament amb l'informe d'aprovació del tutor o tutora del TFM (seguint el model estandarditzat) i l'autorització per a la biblioteca (Els tres documents hauran de lliurar-se en format electrònic per e-mail a aarevalo@uji.es i cominsi@uji.es).
 2. 11 de Setembre: El programa informa sobre l'acceptació o no del TFM per a la seua defensa Pública.
 3. 17 de Setembre: S'haurà de fer el dipòsit oficial del Treball Final de Màster a través de l'Aula Virtual en format electrònic (pdf).
 4. 24 i 25 de Setembre: Defensa Pública del TFM.


Octubre

 1. 15 d'Octubre: Data per al lliurament del TFM amb Orientació Acadèmica al programa, juntament amb l'informe d'aprovació del tutor o tutora del TFM (seguint el model estandarditzat) i l'autorització per a la biblioteca (Els tres documents hauran de lliurar-se en format electrònic per e-mail a aarevalo@uji.es i cominsi@uji.es).
 2. 16 d'Octubre: El programa informa sobre l'acceptació o no del TFM per a la seua defensa Pública.
 3. 19 d'Octubre: S'haurà de fer el dipòsit oficial del Treball Final de Màster a través de l'Aula Virtual en format electrònic (pdf).
 4. 25 i 26 d'Octubre: Defensa Pública del TFM.

 

2. Treball de Final de Màster amb Orientació Professional

2.1 Defensa pública de Treball de Final de Màster amb Orientació Professional

2.2 Defensa pública de Treball de Final de Màster amb Orientació Professional (SBG120) 2018/2019

Juny 

 1. 15 de Juny: Data per al lliurament del TFM amb Orientació Professional al programa, juntament amb l'informe d'aprovació del tutor o tutora del TFM (seguint el model estandarditzat) i l'autorització per a la biblioteca (Els tres documents hauran de lliurar-se en format electrònic per e-mail a cabedoa@uji.es i mmoliner@uji.es).
 2. 19 de Juny: El programa informa sobre l'acceptació o no del TFM per a la seua defensa Pública.
 3. 22 de Juny: S'haurà de fer el dipòsit oficial del Treball de Final de Màster a través de l'Aula Virtual en format electrònic (pdf).
 4. 4 i 5 de Julio: Defensa Pública del TFM.


Setembre 

 1. 11 de Setembre: Data per al lliurament del TFM amb Orientació Professional al programa, juntament amb l'informe d'aprovació del tutor o tutora de el TFM (seguint el model estandarditzat) i l'autorització per a la biblioteca (Els tres documents hauran de lliurar-se en format electrònic per e-mail a cabedoa@uji.es i mmoliner@uji.es).
 2. 13 de Setembre: El programa informa sobre l'acceptació o no del TFM per a la seua defensa Pública.
 3. 17 de Setembre: S'haurà de fer el dipòsit oficial del Treball de Final de Màster a través de l'Aula Virtual en format electrònic (pdf).
 4. 25 i 26 de Setembre: Defensa Pública del TFM.

Octubre 

 1. 16 d'Octubre: Data per al lliurament del TFM amb Orientació Professional al programa, juntament amb l'informe d'aprovació del tutor o tutora de el TFM (seguint el model estandarditzat) i l'autorització per a la biblioteca (Els tres documents hauran de lliurar-se en format electrònic per e-mail a cabedoa@uji.es i mmoliner@uji.es).
 2. 17 d'Octubre: El programa informa sobre l'acceptació o no del TFM per a la seua defensa Pública.
 3. 19 d'Octubre: S'haurà de fer el dipòsit oficial del Treball de Final de Màster a través de l'Aula Virtual en format electrònic (pdf).
 4. 25 i 26 d'Octubre: Defensa Pública del TFM.

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFM a la Universitat Jaume I.

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16