UJI

Treball de Final de Màster

1. Treball de Final de Màster amb Orientació Acadèmica

1.1. Guia docent del Treball de Final de Màster amb Orientació Acadèmica

1.2 Defensa pública del Treball de Final de Màster amb Orientació Acadèmica (SBG119) 2020-2021

Juny

23 de Juny: El/la estudiant realitzarà el depòsit del TFM a través de l'Aula Virtual en format electrònic (pdf) i lliurarà l'autorització per a la biblioteca per e-mail a cominsi@uji.es. El director o directora del TFM enviarà per e-mail al tutor/a del treball l'Informe d'Avaluació del TFM.

25 de Juny: El programa publicarà el llistat provisional d'estudiants admesos per a la Defensa Pública.

28 de Juny: El programa publicarà el llistat definitiu d'estudiants admesos per a la Defensa Pública.

6 i 7 de Juliol: Defensa Pública del TFM.


Setembre

9 de Setembre: El/la estudiant realitzarà el depòsit del TFM a través de l'Aula Virtual en format electrònic (pdf) i lliurarà l'autorització per a la biblioteca per e-mail a cominsi@uji.es. El director o directora del TFM enviarà per e-mail al tutor/a del treball l'Informe d'Avaluació del TFM.

10 de Setembre: El programa publicarà el llistat  provisional d'estudiants admesos per a la Defensa Pública.

14 de Setembre: El programa publicaràel llistat definitiu d'estudiants admesos per a la Defensa Pública.

23 i 24 de Setembre: Defensa Pública del TFM.


Novembre

8 de Novembre: El/la estudiant realitzarà el depòsit del TFM a través de l'Aula Virtual en format electrònic (pdf) i lliurarà l'autorització per a la biblioteca per e-mail a cominsi@uji.es. El director o directora del TFM enviarà per e-mail al tutor/a del treball l'Informe d'Avaluació del TFM.

10 de Novembre: El programa publicarà el llistat provisional d'estudiants admesos per a la Defensa Pública.

12 de Novembre: El programa publicarà el llistat definitiu d'estudiants admesos per a la Defensa Pública.

22 i 23 de Novembre: Defensa Pública del TFM.

 
1.3 Tipologia del tutor.  
 
Professorat de la Universitat Jaume I amb grau de Dr. 
 

2. Treball de Final de Màster amb Orientació Professional

2.1 Defensa pública de Treball de Final de Màster amb Orientació Professional

2.2 Defensa pública de Treball de Final de Màster amb Orientació Professional (SBG120) 2020/2021

Juny 

15 de Juny: El/la estudiant realitzarà el depòsit del TFM a través de l'Aula Virtual en format electrònic (pdf) i lliurarà l'autorització per a la biblioteca per e-mail a cabedoa@uji.es. L'Informe d'Avaluació del TFM serà elaborat i lliurat pel tutor/a en aquest mateix termini.

18 de Juny: El programa publicarà el llistat provisional d'estudiants admesos per a la Defensa Pública.

22 de Juny: El programa publicarà el llistat definitiu d'estudiants admesos per a la Defensa Pública.

6 i 7 de Juliol: Defensa Pública del TFM.


Setembre 

10 de Setembre: El/la estudiant realitzarà el depòsit del TFM a través de l'Aula Virtual en format electrònic (pdf) i lliurarà l'autorització per a la biblioteca per e-mail a cabedoa@uji.es. L'Informe d'Avaluació del TFM serà elaborat i lliurat pel tutor/a en aquest mateix termini.

14 de Setembre: El programa publicarà el llistat provisional d'estudiants admesos per a la Defensa Pública.

17 de Setembre: El programa publicarà el llistat definitiu d'estudiants admesos per a la Defensa Pública.

23 i 24 de Setembre: Defensa Pública del TFM.

Novembre

8 de Novembre: El/la estudiant realitzarà el depòsit del TFM a través de l'Aula Virtual en format electrònic (pdf) i lliurarà l'autorització per a la biblioteca per e-mail a cabedoa@uji.es. L'Informe d'Avaluació del TFM serà elaborat i lliurat pel tutor/a en aquest mateix termini.

10 de Novembre: El programa publicarà el llistat provisional d'estudiants admesos per a la Defensa Pública.

12 de Novembre: El programa publicarà el llistat definitiu d'estudiants admesos per a la Defensa Pública.

21 i 22 de Novembre: Defensa Pública del TFM.

1.3 Tipologia del tutor.  
 
Professorat de la Universitat Jaume I amb grau de Dr. 
 
1.4 Llistat d'entitats cooperadores.
 
1.FUNDACIÓ MAINELL, VALÈNCIA
2.INSTITUT DE LA PAZ I ELS CONFLICTES, UNIVERSITAT DE GRANADA
3.CÀTEDRA UNESCO, UJI / IUDESP
4.PEACE REVOLUTION
5.ACCIÓ CONTRA LA FAM, VALÈNCIA
6.INSTITUT MARTIN LUTHER KING – UPOLI, NICARAGUA
7.COMISSIÓ NACIONAL DOMINICANA PER A la UNESCO, REPÚBLICA DOMINICANA
8.WOMENS KNOWLEDGE INTERNATIONAL, MADRID
9.CREU ROJA ESPANYOLA (OFICINA PROVINCIAL DE CASTELLÓ)
10.JARIT - ASSOCIACIO CIVIL, VALÈNCIA
11.WOMEN'S INTERNATIONAL LEAGUE FOR PEACE AND FREEDOM – WILPF, SUÏSSA, els EUA
12.MANS UNIDES, CASTELLON
13.FUNDACION EDUKERE, VALÈNCIA
14.AECID
15.UNIVERSITAT JAUME I
16.CENTRE DELÀS D'ESTUDIS PER LA PAZ (BARCELONA)
17. ASSEMBLEA DE COOPERACIÓ PER LA PAU - PAIS VALENCIÀ
18.THE WORLDVIEW PROJECT – SANT DIEGO (USA)
19.WOMEN'S DARFUR ACTION – WASHINGTON (USA)
20.AMERICAN FEDERATION OF TEACHERS
21.ASSOCIAZIONE CULTURALE ITÀLIA MEDIEVALE
22.CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL
23.CREU ROJA ESPANYOLA (OFICINA PROVINCIAL DE CASTELLÓ)
24.FUNDACIÓ CULTURA DE PAZ
25.FUNDACIÓ ECONOMISTES SENSE FRONTERES
26.GLOBAL RECONCILIATION AUSTRÀLIA, LTD
27.INSTITUT D'ESTUDIS CONFLICTES & ACCIÓ HUMANITÀRIA
28.INSTITUT MARTIN LUTHER KING (IMLK)
29.MÀSTER D'ESTUDIS DE LA PAZ - CÀTEDRA UNESCO FILOSOFIA DE LA PAZ
30.PEACE LABS ASSOCIATION
31.THE BARRI PLANTA PROJECT
32.UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME
33.PONTIFÍCIA UNIVERSITAT CATÒLICA DEL PERÚ
34.MINNESOTA COUNCIL ON LLATÍ AFFAIRS (USA)
35.SOCIAL JUSTICE INITIATIVE (USA)

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFM a la Universitat Jaume I.

Informació proporcionada per: InfoCampus