UJI

Mobilitat i programes d'intercanvi

 

Actualment, estan actius els convenis de col·laboració d'intercanvi d'estudiants amb les següents universitats:  

- Universitat d'Innsbruck (Àustria): Master Program in Peace, Development, Security and International Conflict Transformation 

- Universitat Autònoma de l'Estat de Mèxic de Toluca (Mèxic):  Mestratge en Pau i Desenvolupamen

- Abo Akademi University (Finlàndia): Master degree in peace, Mediation and conflict research 

 

Més informació: http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2019/estudio/42177/intercambio

Informació proporcionada per: InfoCampus