UJI

Presentació

El màster universitari en Didàctica de la Música per la Universitat Jaume I, de 60 crèdits, està dirigit a titulats professionals i superiors de conservatori que desitgen desenvolupar una formació didàctica avançada com a professors o professores de conservatoris professionals i/o escoles de música. El programa del màster proposa mitjançant matèries generals (de caràcter didàctic, innovador i d'introducció a la recerca) i específiques (de caràcter interpretatiu i de didàctica aplicada) proporcionar una formació completa i integrada que afavorisca l'avanç docent de la didàctica de la música en els seus nivells professionals des de la seua vessant formadora, i respon així des de l'àmbit acadèmic a les necessitats musicals de la societat actual. D'aquesta manera, el màster en Didàctica de la Música de la Universitat Jaume I dotarà de la formació pedagògica i didàctica que s'estableix en els articles 96.1 i 100.2 del text consolidat de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

Col·labora:

Entitats col·laboradores MU en Didàctica de la Música

Informació proporcionada per: InfoCampus