UJI

Coneixements previs recomanables

Llicenciats i llicenciades, diplomats i diplomades, i graduats i graduades universitaris que desitgen una formació orientada a l'adquisició d'una capacitat autònoma de comunicació i aprenentatge des d'un punt de vista plurilingüe i multicultural, la formació en l'àmbit de l'ensenyament de llengües a través del foment de l'autoaprenentatge i de la integració lingüística. (Més informació)

Informació proporcionada per: InfoCampus