panoramica UJI
Presentació

L'objectiu del màster universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (MELACOM) és proporcionar a la societat les eines necessàries per a facilitar l'ensenyament de la llengua anglesa i en llengua anglesa (CLIL) que siguen efectives i de qualitat perquè l'aprenentatge de l'anglès des de l'etapa d'ensenyament infantil fins al batxillerat tinga un resultat satisfactori i s'aconseguisca el grau de multilingüisme (dues o tres llengües) desitjat.

És un màster coordinat des de la Universitat Jaume I en el qual col·labora professorat de reconegut prestigi d'altres universitats americanes, europees i espanyoles.

Per a accedir al màster és necessari estar en possessió del nivell B2 del MECR acreditat. Amb la superació del màster MELACOM s'obté automàticament el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengües Estrangeres (Anglès) regulat per l'Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports.

El màster està adscrit a la Facultat de Ciències Humanes i Socials (FCHS) de la Universitat Jaume I.

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16